Nová výzva podporí vedeckú spoluprácu medzi Slovenskom a Bulharskom

14.05.2013
      Podpora bilaterálnej spolupráce v oblasti riešenia spoločných projektov výskumu a vývoja medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou je cieľom výzvy, ktorú  zverejnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
     Dvojstranná spolupráca bude realizovaná prostredníctvom nadviazania novej alebo zintenzívnenia už existujúcej vedecko-technickej spolupráce pomocou prípravy spoločných medzinárodných projektov či prípravou spoločných publikácii. Spolupráca bude tiež zameraná na aktívnu účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, vzájomné využívanie laboratórnej techniky, ale aj zapojenie mladých vedeckých pracovníkov vo veku do 35 rokov do projektu.
      Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja do 9. júla 2013. Začiatok riešenia projektu sa musí začať najskôr 1. januára 2014, pričom trvať môže najneskôr do 31. decembra 2015.
       Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 80 000 eur. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 600 eur na kalendárny rok/projekt a maximálne 5 200 eur na celú dobu riešenia projektu. Bližšie informácie o výzve nájdu záujemcovia na webovej stránke Agentúry na podporu vedy a vývoja.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku