Nová vyhláška ministerstva školstva upraví podrobnosti organizácie školského roka

14.12.2010

     Ukončiť vyučovanie v druhom polroku skôr ako 30. júna, ak sa odborný výcvik bude uskutočňovať počas školských prázdnin, či možnosť vyučovať na školách i v sobotu - aj tieto zmeny prináša návrh novely vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii školského roka na školách. Jej cieľom je zosúladiť súčasnú vyhlášku s novelou školského zákona, ktorá bola dnes schválená v parlamente.
     Po novom taktiež nebude mať škola povinnosť vydávať žiakovi polročné vysvedčenie a   pri poskytovaní riaditeľského voľna sa už nebude vyžadovať súhlas miestneho orgánu štátnej správy, tak ako tomu bolo doteraz. O tejto skutočnosti bude riaditeľ iba informovať zriaďovateľa a miestny orgán štátnej správy.

Bratislava 14. december 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku