Nekorektné informácie denníka SME zavádzajú verejnosť

17.08.2012

     Denník Sme v dnešnom článku „Smer ustupuje externistom" ponúka čitateľom sériu nekorektných a zavádzajúcich informácií. Za všetky postačia dva konkrétne príklady.
    
Podľa autorky článku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR akceptovalo pripomienku Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ) týkajúcej sa nepredlžovania dĺžky externého štúdia. Pravdou je vzájomná dohoda na tom, že v rámci prípravy ďalších zmien vysokoškolskej legislatívy rezort zváži komplexnejšiu úpravu dĺžky štúdia v rámci oboch foriem tak, aby išlo o porovnateľnú kvalitu poskytovaného štúdia. Táto téma po dohode s RUZ bude predmetom nového vysokoškolského zákona plánovaného na budúci rok.
     V prípade pripomienky pána poslanca Miroslava Beblavého uvádzame, že jeho pripomienku sme akceptovali len čiastočne. Na základe pripomienok akademickej obce sme upravili návrh tak, aby boli dodržané odpočinkové časy v zmysle pracovnoprávnej legislatívy, čo znamená maximálny týždenný pracovný čas na akademickej pôde v rozsahu 69 hodín z pôvodných 58 hodín. To vysokoškolskému učiteľovi umožní maximálne jeden 100 % úväzok a ďalšie pôsobenie na zvyšný rozsah hodín do celkového počtu 69 týždenne.  
     Zároveň pripomíname, že na rezorte školstva naďalej pokračuje dopracovávanie návrhu novely zákona o vysokých školách v úzkej spolupráci s akademickou obcou. Záväzné vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania bude k dispozícii v momente, keď bude materiál na Portáli právnych predpisov posunutý do ďalšieho štádia legislatívneho procesu, to znamená na rokovanie poradných orgánov vlády SR.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku