Národný štipendijný program otvára brány univerzít

06.07.2012

     Celkovo 142 študentov, doktorandov a vysokoškolských pedagógov zo Slovenska i zahraničia získalo na akademický rok 2012/13 štipendium z Národného štipendijného programu. Cieľom programu je podpora mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu.
     Na možnosť získať štipendium pre štúdium v zahraničí zareagovalo celkovo 86 študentov magisterského štúdia a 123 doktorandov z našich vysokých škôl, ktorí mali záujem študovať v 35 krajinách sveta.  Výberová komisia napokon schválila udelenie štipendií v celkovej sume 287 995 eur  pre 19 študentov a 51 doktorandov do 21 štátov Európy, Ázie, Ameriky i Austrálie.
     Záujem absolvovať na Slovensku časť štúdia alebo pracovný pobyt prejavilo záujem 187 uchádzačov. Najviac žiadostí evidujeme z Ukrajiny, Egypta a Ruskej Federácie. Celkovo sa o štipendium uchádzali občania 30 krajín z celého sveta. Najžiadanejšími inštitúciami boli Slovenská akadémia vied (36 uchádzačov), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (26) a Univerzita Komenského v Bratislave (25). Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča je tento štipendijný program ambicióznou ponukou, ktorá so sebou prináša cenné skúsenosti s výrazným medzinárodným rozmerom.
     Výberová komisia napokon schválila štipendium pre 72 žiadateľov z 22 krajín v celkovej sume 255 145 eur. Ide o 9 študentov magisterského štúdia, 16 doktorandov a 47 vysokoškolských pedagógov, vedeckých a umeleckých pracovníkov. Viac informácií, vrátane zoznamu úspešných žiadateľov, nájdete na stránke Národného štipendijného programu -  www.stipendia.sk.
     Národný štipendijný program gestoruje rezort školstva. Termín na podávanie žadostí bol 30. apríl 2012.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku