Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

01.10.2015
     Spolu 40 učiteľov základných škôl navštívilo Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN. Do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete sa dostali vďaka národnému projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“. Ten si kladie za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania polytechnickej výchovy žiakom na druhom stupni.
     Zo 177 zapojených základných škôl v rámci celého Slovenska vycestovali do Švajčiarska vybraní pedagógovia predmetov fyzika, technika, biológia a chémia. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov Ing. Miroslav Pavelek zo  Základnej školy v Novej Bystrici, „Exkurzia v Technorame a v Cerne len potvrdila, že poznanie základných fyzikálnych a prírodných javov je nevyhnutným predpokladom pre ich využitie nielen v technickej praxi , ale aj v iných oblastiach ľudskej činnosti ako medicína, informácie, materiálové inžinierstvo, či energetika“.
     Pedagógov a odborných zamestnancov projektu sprevádzal laboratóriom významný slovenský vedec, elektrotechnik Daniel Valúch, ktorý v CERN-e pracuje už takmer 15 rokov. Je členom špičkového tímu, ktorý sa podieľa na stavbe vysokofrekvenčných systémov pre urýchľovač. Členom exkurzie predstavil výskum, zúčastnili sa na prehliadke technologických stredísk a hál.
     Najviac ich zaujala riadiaca centrála experimentu AMS (The Alpha Magnetic Spectrometer), kde mohli naživo pozorovať prácu expertov, ktorí nepretržite zabezpečujú podporu modulu zo Zeme a sú s ním a s vesmírnou stanicou v priamom spojení.
     „Exkurzia v CERNe bola učiteľmi hodnotená za veľmi prínosnú a uvítali by podobnú návštevu v rámci vyučovania fyziky aj spolu so žiakmi,“ informovala Lenka Dorčáková zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
     V rámci zahraničnej pracovnej cesty navštívili učitelia aj vedecké centrum Technorama vo Winterthure. Najviac sa im páčili simulácie vzniku pieskových dún, morských vĺn, výroba bublín, ukážky lomu svetla či výroba elektrickej energie pomocou bicykla. Prakticky si vyskúšali aj experimenty s kinetickou energiou, resp. krútiaci moment.
 
     Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ priniesol 177 základným školám moderné didaktické pomôcky, z toho bolo 16 ZŠ aj v Bratislavskom kraji. Do učební pribudli zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku a optiku. Učebňa techniky je vynovená mobilnými zariadeniami na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Výsledkom projektu bude normatív vybavenia odborných učební na základných školách a následne vznik štandardu na vybavenie takto prakticky zameraných odborných učební.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku