Národné športové centrum odštartovalo registráciu podujatí Európskeho týždňa športu 2016

15.07.2016
     Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za národného koordinátora Európskeho týždňa športu pre rok 2016. Úlohou NŠC je komunikovať s organizátormi športových podujatí a koordinovať ich, aby sa v septembri zapojili do iniciatívy a motivovali slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach alebo pohybových aktivitách.
     Európsky týždeň športu (European Week of Sport) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju históriu v roku 2015. Jej cieľom je zmobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu a podnietiť ich tak k pravidelnému športovaniu a zdravšiemu životnému štýlu.
     V minulom roku prebehlo v 30 krajinách Európy v rámci Európskeho týždňa športu 2015 a pod hlavičkou #BeActive viac ako 7-tisíc podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnilo takmer 5 miliónov obyvateľov. Na Slovensku bolo evidovaných 70 podujatí s celkovým počtom 50-tisíc účastníkov.
     Vzhľadom na skutočnosť, že v druhom polroku 2016 Slovenská republika prevzala predsedníctvo v Rade EÚ, Európska komisia sa rozhodla zorganizovať celoeurópske otvorenie Európskeho týždňa športu 2016 na Slovensku. Dejiskom otvorenia bude 10. septembra 2016 mesto Košice, ktoré získalo titul Európskeho mesta športu 2016.
     Na Slovensku bude Európsky týždeň športu organizovaný v dňoch 10. – 17. septembra 2016. Všetci organizátori športových podujatí, ktorí prejavia záujem zapojiť svoje podujatia do tejto iniciatívy, majú príležitosť sa oficiálne zaregistrovať prostredníctvom formulára cez internetovú stránku www.tyzdensportu.sk.
     Okrem internetovej stránky bude možné sledovať aktuálne informácie aj cez Facebook. V prípade, že ste aktívni na tejto sociálnej sieti, môžete si pridať profil Národného športového centra medzi sledované a zdieľať priebežne aktuality o Európskom týždni športu. Pomôžete tak rozšíriť túto iniciatívu aj k ďalším športovým nadšencom a priateľom pohybu pre zdravie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku