Národná cena SR za kvalitu pozná víťazov, medzi ocenenými je aj IUVENTA

25.11.2014
     IUVENTA na zvyšovaní kvality svojej činnosti cieľavedome pracuje už od roku 2011, keď vypracovala prvú samohodnotiacu správu a začala zavádzať model kvality CAF (Common Assessment Framework).
     Zatiaľ čo minulý rok získala v rámci Národnej ceny SR za kvalitu medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, tento rok sa stala oceneným finalistom súťaže v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora. Ocenenie si z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka prevzali poverený generálny riaditeľ organizácie IUVENTA Ján Hrubý a Jozefína Jambrichová, metodička pre kvalitu.
     Národnú cenu SR za kvalitu vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Záštitu nad 15. ročníkom, v rámci ktorého ocenenie získala aj IUVENTA, prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
     „Kvalitu vnímame ako jednu z prioritných tém a zapojenie zamestnancov a ich aktivita tomu aj nasvedčujú. Poďakovanie preto patrí v prvom rade všetkým zamestnancom nášho inštitútu, ale aj bývalému riaditeľovi Ing. Viliamovi Michalovičovi, ktorý v tejto oblasti nepochybne zohral významnú úlohu,“ hovorí poverený generálny riaditeľ Ján Hrubý.
     „Počas štyroch rokov sme uskutočnili dve samohodnotenia, prijali prvý Akčný plán zlepšovania, získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ten, komu na kvalite činnosti záleží, vie, že je to nikdy nekončiaci sa proces. Preto sme aj teraz v štádiu, keď prijímame druhý Akčný plán zlepšovania a pripravujeme Harmonogram implementácie modelu CAF na ďalšie obdobie,“predstavuje ďalšie plány o skvalitňovaní procesov v organizácii metodička pre kvalitu Jozefína Jambrichová a dodáva: „Z tohto ocenenia sa samozrejme veľmi tešíme, no v prvom rade dúfame a veríme, že naše úspechy ocenia predovšetkým tí, ktorí sú prijímateľmi našich služieb a produktov. Najlepšiu spätnú väzbu vám môže poskytnúť predsa iba ten, kto službu využil.“

Foto: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku