Napadnutie učiteľa je neprípustné!

19.04.2016
     „S nevôľou a veľkým rozhorčením som prijal informáciu, že v základnej škole v Jelke rodinný príslušník žiaka fyzicky napadol triednu učiteľku. Takéto správanie sa k učiteľom a zamestnancom škôl považujem za neprípustné, vyjadril sa minister školstva Peter Plavčan počas dnešnej návštevy tejto základnej školy.
     Minister školstva sa rozhodol navštíviť ZŠ v Jelke, aby vyjadril podporu triednej učiteľke, jej kolegyniam, ale aj všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom. Sú dni, keď sa v práci stretávajú i s agresivitou, či iným nevhodným správaním zo strany žiakov, rodičov, no i samotných kolegov.
     „Je ťažké si v takýchto kritických situáciách zachovať chladnú hlavu a nájsť najvhodnejší spôsob obrany“, dodal. V rámci svojej návštevy sa osobne stretol s pani učiteľkou, ktorá sa stala obeťou napadnutia a povzbudil ju. „Plne si uvedomujem, že práca učiteľa nie je ľahké povolanie, no chcel by som i takto vyzvať triednu učiteľku, aby jeden nepríjemný incident nezatienil všetko to pozitívne, čo žiakom počas svojho pôsobenia na škole odovzdala a stále odovzdáva“, doplnil Peter Plavčan.
     Ministerstvo školstva už zaviedlo do praxe viacero opatrení na zlepšenie postavenia učiteľov. Patrí k nim kvalifikovanie učiteľa ako chránenej osoby či vydanie Praktickej príručky k ochrane práv pedagogických a odborných zamestnancov, keďže sa v praxi často stávalo, že učitelia nevedeli, ako sa domôcť svojich práv. K posledným krokom patrí aj zriadenie úradu ombudsmana, ktorý pôsobí na rezorte školstva od konca minulého roka a do jeho pôsobnosti patrí práve ochrana práv učiteľov i žiakov.
jelka2     Minister po svojom nastúpení do úradu niekoľkokrát avizoval, že leitmotívom samotnej reformy by mala byť snaha, aby učitelia i deti chodili do školy s radosťou. Po schválení programového vyhlásenia vlády Národnou radou SR je rezort školstva pripravený do mesiaca vypracovať tézy a do konca roka uskutočniť prvé kroky, ako úprava kontinuálneho vzdelávania, rozširovanie siete materských škôl a podobne.
     „Veľmi by som si cenil, aby miesto zvažovaného odchodu spoza katedry prišla pani triedna učiteľka za mnou a povedala mi svoj názor na reformu školstva. Aby sa aj ona svojím názorom zapojila do pripravovaných reformných opatrení tak, aby sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať reformu, po ktorej budeme mať účinné nástroje na to, aby sme takéto situácie eliminovali, ba priam im zabránili,“ dodal na záver minister.
     Minister sa porozprával s riaditeľkou základnej školy v Jelke Zuzanou Kuldovou a jej kolegyňami aj o aktuálnych problémoch, ktorým škola momentálne čelí. Dohodli sa, že odborníci ministerstva sa budú snažiť zapracovať pripomienky aj do chystanej reformy školského systému.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku