Najúspešnejšiu školu v Testovaní 9 z matematiky navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca

02.12.2011

     V pondelok, 5. decembra  2011 navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca Základnú školu Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici č. 8 v Banskej Bystrici. Škola so 484 žiakmi dosiahla v poslednom Testovaní 9 (2010/2011) mimoriadne výsledky.

- Je najúspešnejšou školou v teste z matematiky v rámci Slovenska (spomedzi škôl s počtom 28 a viac testovaných žiakov v 9. ročníku, a zároveň sa umiestnila na 1. mieste v rámci Banskobystrického kraja).
- Podľa výsledkov NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) patrí škola na základe výsledkov testovania medzi 10 najúspešnejších škôl na Slovensku.
- Škola obsadila 3. miesto vTestovaní 9 zo slovenského jazyka v rámci Slovenska (spomedzi škôl s počtom 28 a viac testovaných žiakov v 9. ročníku, a zároveň sa umiestnila na 1. mieste v rámci Banskobystrického kraja). 

Okrem toho dosiahla škola významné úspechy v školskom roku 2010/2011:
- Olympiáda z francúzskeho jazyka - 4. miesto - celonárodné kolo,
- Biologická Olympiáda - 6. miesto - celonárodné kolo,
- Fyzikálna olympiáda - 4. miesto - krajské kolo,
- Geografická olympiáda - 3. miesto - krajské kolo,
- Matematická olympiáda - 2. miesto - krajské kolo,
- Olympiáda z nemeckého jazyka - 2. miesto - krajské kolo,
- Olympiáda z anglického jazyka - 4. miesto - krajské kolo,
- Literárny Lučenec - 2. miesto - celonárodné kolo,
- 100 % úspešnosť prijatia žiakov na SŠ (2010/2011 - 91,43 % na gymnáziá, 8,57 % na SOŠ s maturitou).

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku