Najúspešnejšie projekty na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

02.12.2013
     V mesiaci október zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica s cieľom podporiť rozvoj čitateľskej kultúry žiakov základných a stredných škôl tri projekty, do ktorých sa zapojilo 1 211 škôl s celkovým počtom 160 055 žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj členov miestnych komunít
     Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2013 zorganizovala pre základné školy 4. ročník česko-slovenského projektuZáložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinua pre stredné školy 2. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy
      Cieľom prvého projektu pripravovaného v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách ľubovoľnou technikou stvárnili svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Výmenu záložiek využili školy aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike.Do česko-slovenského projektu sa zapojilo 739 základných škôl s celkovým počtom 90 549 žiakov.
     Cieľom druhého projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska. Do celoslovenského projektu sa zapojilo 129 stredných škôl s celkovým počtom 8 598 žiakov.
      Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2013 zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica 9. ročník súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice na tému Školské knižnice: Brána do života. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Do súťaže sa prihlásilo 340 školských knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým počtom  60 604 žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, členov miestnych komunít. Piati víťazi súťaže použili sumu 3 000 € na nákup kníh do svojich knižničných fondov.
 
 
Mgr. Rozália Cenigová
ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská pedagogická knižnica
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku