Najskôr vysvedčenie, potom prázdniny

13.06.2013
     Už o niekoľko dní zasadnú v školách pedagogické rady, ktorých úlohou bude zhodnotiť prospech a správanie  žiakov za druhý polrok školského roka 2012/2013. tzv. klasifikačné porady začínajú od 21. júna 2013.
     Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade.
     Školské vyučovanie sa skončí 28. júna, kedy si takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl prevezme koncoročné vysvedčenie. Letné prázdniny sa školákom oficiálne začnú 1. júla a potrvajú až do 30. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2013/2014 sa začne 2. septembra 2013.
     Prevádzka v materských školách bude cez letné prázdniny v tzv. letnom režime, čo znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má riaditeľka materskej školy oznámiť rodičom aj zriaďovateľovi spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku