Najlepších mladých matematikov ocenil minister Peter Plavčan

03.06.2016
     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana si včera prevzali medaily a ocenenia najlepší mladí matematici v celoslovenskej súťaži Pangea. Stalo sa tak na slávnostnom vyhodnotení 5. ročníka tejto súťaže, ktoré sa konalo v aule Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     „Som veľmi rád, že sa do tejto súťaže zapojili desiatky tisíc žiakov základných a stredných škôl. Je to pozitívny signál, že naše deti matematika stále baví. Pevne verím, že veľká časť z nich si tento alebo príbuzný odbor vyberie aj ako svoju študijnú a potom i profesijnú dráhu,“ vyzdvihol minister Plavčan.
     V tomto ročníku sa na súťaži zúčastnilo viac ako 63-tisíc detí zo 633 škôl celého Slovenska. Do celoštátneho kola v Bratislave postúpilo spolu 464 úspešných riešiteľov. Víťazi získali okrem hodnotných cien aj prijatie na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave bez prijímacích pohovorov (po skončení stredoškolského štúdia).
     Odbornými garantmi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Stavebná fakulta STU v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku