Najlepší projekt slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce získal Cenu M. R. Štefánika

23.10.2013
     Spoločný projekt fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK v Bratislave a École Centrale Paris v oblasti atmosférických elektrických výbojov získal minulý týždeň ocenenie za najväčší prínos v bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce - Cenu M. R. Štefánika 2013.
     Spomedzi piatich nominovaných vybrala odborná komisia projekt Advanced optical diagnostics and applications o DC and pulsed air discharges, ktorého zodpovedným riešiteľom bol docent Zdenko Machala z FMFI UK.
     Cieľom projektu bolo štúdium rôznych atmosférických elektrických výbojov, porovnanie jednosmerne budených samostatne pulzujúcich výbojov typu prechodová iskra a nútene pulzných výbojov s opakovanými nanosekundovými pulzmi a porovnanie ich použitia na aplikácie zlepšenia spaľovacích procesov a bio-dekontaminácie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku