Najkrajšie knihy Slovenska 2018

19.12.2018

     Spolu s  Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku vyhlasujeme súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2018. Vydavatelia kníh, vrátane učebníc, môžu opäť súťažiť v tradičnej súťaži, ktorej hlavným usporiadateľom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.
     V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2018 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 01. 2019 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39, Bratislava s označením súťaže NKS 2018. Prihlášku a štatút nájdete nawebovom sídle BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie.
 
Kontakt: L. Obuchová, tel.: 02/20 467 173 , e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk.
Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku