Na stredných školách sa začínajú talentové prijímacie skúšky

26.03.2012

     Na časti stredných škôl sa dnes začína obdobie overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzačov. Týka sa to škôl a odborov s umeleckým, športovým či bilingválnym zameraním. Podľa zákona sa talentové prijímacie skúšky konajú vždy v období od 25. marca do 15. apríla.
     Uchádzači si mohli podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2012 na ostatné stredné školy. Konkrétny termín skúšok si určí každá škola.
     Podľa prieskumu záujmu na základných školách si chcelo podať prioritne prihlášku na niektorý z týchto odborov spolu 8 418 žiakov. Podrobné prehľady záujmu žiakov o stredné školy nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Bratislava 26. marec 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku