Na rokovaní so školskými odborármi ponúkli na platy učiteľov o 60 miliónov eur viac

09.10.2012

     Na dnešnom stretnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaploviča, podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom ponúkol minister financií pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom zvýšenie základných platov o päť percent. O tom, či školskí odborári predložený návrh prijmú, rozhodne Rada OZPŠaV 15. októbra 2012.
     Návrh ministra financií predstavuje zvýšenie objemu finančných prostriedkov na platy v roku 2013 o viac ako 60 miliónov eur. Pedagogickí pracovníci by si tak mesačne prilepšili priemerne o 36 eur a nepedagogickí o 18 eur, pričom zvyšovanie sa nemá týkať vysokoškolských pedagógov.
     Minister Dušan Čaplovič po rokovaní taktiež uviedol, že so školskými odborármi sa dohodli na príprave spoločného memoranda s odborovým zväzom vo vzťahu k rokom 2014 - 2015, ktoré bude obsahovať isté záväzky, že táto vláda vníma rezort školstva ako prioritný. „Súčasne to bude aj výzva dovnútra, že pripravíme rôzne reštrukturalizačné opatrenia, kde v jasnej spolupráci s odborármi zadefinujeme školskú sieť, aby boli tie finančné zdroje, ktoré do nej idú, maximálne úspešne využité," dodal minister školstva.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku