Na pôde Výskumnej agentúry sa konal okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

22.01.2018
     Po úspešnom reštarte zasadnutí Rady Výskumnej agentúry v decembri 2017 zorganizovala agentúra 18. januára 2018 okrúhly stôl zameraný na prediskutovanie aktuálnych kľúčových otázok týkajúcich sa reštartu podpory výskumných projektov z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie.
      Cieľom podujatia bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach, ktoré Výskumná agentúra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma v tejto oblasti. Odbornej diskusie sa zúčastnili významní predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a podnikateľskej sféry.
     Pod vedením generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rastislava Igliara sa pozvaní hostia spoločne venovali aktuálnym témam, ako sú príprava nových dopytových výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie, nové prístupy a praktické aspekty podávania projektov, pričom súčasťou podujatia bola aj vzájomná otvorená diskusia.
     Diskusia zástupcov Výskumnej agentúry, ministerstva školstva a odborníkov z výskumných inštitúcií poskytla obraz o tom, aká je spätná väzba z praxe a čo na oboch stranách možno zlepšovať. Výstupy a spoločné závery z okrúhleho stola bude VA aplikovať do procesov súvisiacich s prípravou vyhlasovania nových výziev a následne do ich implementácie. Spoločným cieľom sú predovšetkým kvalitne pripravené výzvy, ich skoré vyhlasovanie a zintenzívnenie čerpania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.   
     „Verím, že dnešné stretnutie je základom novej otvorenej komunikácie medzi Výskumnou agentúrou a výskumnými inštitúciami. Agentúra bude vybrané informácie k výzvam priebežne zverejňovať. Sme otvorení akémukoľvek dobrému podnetu, návrhu k výzvam a práve pre tento účel sme zriadili samostatnú e-mailovú adresu: navrhy@vyskumnaagentura.sk,“ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.
     Podrobnejšie informácie o podujatí, jeho program a jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/15-okruhly-stol-so-zastupcami-vyskumnych-institucii.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku