Na pôde OECD o dôchodkoch, ale aj o investíciách do vedy a výskumu

05.06.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa v stredu 3. júna 2015 ako zástupca Slovenskej republiky zúčastnil výročného rokovania Ministerskej rady Organizácie pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) v Paríži.
     V rámci aktivít zasadnutia viedol spolu so zástupcom generálneho tajomníka OECD Stefanom Kapfererom a francúzskym ministrom hospodárstva Emmanuelom Macronom jednu z diskusných skupín venovanú problematike verejných investícií.
     Zdôraznil potrebu naštartovania hospodárskeho rastu investíciami do verejnej infraštruktúry, pričom zvlášť podčiarkol potreby strednej a východnej Európy. Za SR tiež vyjadril podporu Junckerovmu plánu no zdôraznil, že EÚ potrebuje robustnejšie a rozsiahlejšie nástroje na financovanie dlhodobých projektov. Zároveň podčiarkol, že niektoré reformy v minulosti neviedli k zlepšovaniu financovania projektov vo verejnom záujme - v tomto smere sklamalo najmä zavádzanie súkromne spravovaných dôchodkových schém („2. pilierov“).
     Šéf rezortu školstva J. Draxler ďalej hovoril o investíciách do vedy a výskumu, podčiarkol, že čerpanie štrukturálnych fondov v nových členských štátoch EÚ je dobrou podporou prípadného procesu presunu výskumných kapacít do nových členských štátov. „Máme signály od zahraničných investorov, že by chceli v budúcnosti využívať moderné technológie, ktoré je u nás možné nakupovať vďaka štrukturálnej pomoci EÚ, pre potreby vlastného výskumu,“ povedal.
     V podvečer Juraja Draxlera na čele slovenskej delegácie vystriedal minister financií Peter Kažimír, ktorý pricestoval Slovensko zastupovať v druhý deň rokovaní ministerskej rady.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku