Na pôde ministerstva sa opäť zišla Rada pre športovú reprezentáciu

04.11.2013
     V poradí už 3. zasadnutie Rady pre športovú reprezentáciu SR sa konalo dnes v priestoroch ministerstva školstva. Členovia tohto poradného orgánu diskutovali pod vedením ministra školstva Dušana Čaploviča o financovaní športu v roku 2014, zabezpečení projektu rezortných stredísk športovej prípravy, ako aj o aktuálnom stave prípravných prác na kandidatúre na usporiadanie zimnej olympiády  v roku 2022.
     V rámci zasadnutia taktiež minister školstva Dušan Čaplovič odovzdal menovací dekrét novému členovi rady -  bývalému úspešnému strelcovi Jozefovi Göncimu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku