Na olympiáde zo slovenčiny bola najúspešnejšia vranovčanka

15.04.2016
     Na celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v tomto školskom roku stretlo 23 žiačok a žiakov v troch kategóriách. Spomedzi všetkých súťažiacich sa hranicu 50 bodov podarilo dosiahnuť len jednej z nich.
     V poradí 8. ročník celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry priviedol do Bratislavy žiakov z celého Slovenska. V dňoch 14. a 15. apríla 2016 si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave.
     V kategórii A zvíťazila Kristína Vranová z Gymnázia na Školskej ulici vo Vrábľoch, druhé miesto obsadil jediný chlapec z finálovej zostavy – Šimon Kasman z Gymnázia sv. Františka z Assissi v Žiline. „Mám pocit, že v mojom prípade zavážila najmä ústna časť, hovoril som k veci, bez použitia pomocného papiera a mám celkom prirodzený OSJ2016_Bprejav. Navyše, chlapca si medzi tými všetkými dievčatami predsa len zapamätajú lepšie a možno majú sklon hodnotiť ho zhovievavejšie,“ prezradil so smiechom gymnazista, ktorého baví predovšetkým literatúra. Tretie miesto obsadila Ema Gelnárová zo Športového gymnázia J. Herdu v Trnave.
     V kategórii B bol pomer súťažiacich chlapcov a dievčat úplne vyrovnaný, viac sa však presadili práve chlapci, ktorí si do prvej päťky pustili len jedno dievča. Hrenykóová Klára z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach získala striebro, zlato si vybojoval Lukáš Kamenský z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene a tretie miesto obsadil Martin Šinka z Gymnázia J. Hollého v Trnave.
     V kategórii C opäť súťažil iba jeden chlapec – Tomáš Zubčák z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Rovnako ako v A kategórii, aj Tomášovi sa ako jedinému chlapcovi podarilo v konkurencii dievčat vybojovať striebro. Zlatú medailu si domov odniesla Soňa OSJ2016_CKolcunová zo Základnej školy na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou, ktorá spomedzi všetkých 23 súťažiacich získala najviac bodov. „Na súťaž som sa pripravovala dlho a tvrdo, všetko išlo bokom. Každý deň je potrebné príprave obetovať určitý čas a ono sa to potom ukáže vo výsledku,“ prezradila pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ôsmačka. „Najťažšie na dnešnej súťaži bolo zvládnuť stres a zvíťaziť sama nad sebou,“ priznala skromne žiačka, ktorá nezabudla vyzdvihnúť ani svoju učiteľku, ktorá ju na súťaž pripravovala. Bronzovú priečku obsadila Aneta Uherčíková zo Základnej školy J. A. Komenského v Púchove.
     „Tento ročník sme s výsledkami veľmi spokojní, v každej kategórii sme mali úspešných riešiteľov a víťazov, ktorí vo všetkých troch častiach olympiády dosiahli výborné výsledky,“prezradila predsedníčka Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, PhDr. Eva Vrbanová, a dodala, že najviac zvyknú súťažiaci pochybiť v teste a na druhej strane, viac sa vynájdu v rétorickej časti.
     Organizátorom Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku