Na objave 57 nových izotopov sa podieľali aj slovenskí vedci

13.12.2011

     Slovenskí fyzici boli súčasťou medzinárodného tímu, ktorému sa podaril objav 57 nových izotopov. Vedecký  kolektív zložený z odborníkov z dvanástich štátov realizoval experiment štiepenia izotopu uránu 238 na spektrometre fragmentov FRS v nemeckom laboratóriu GSI Darmstadt. Skupina slovenských fyzikov tvorená vedeckými pracovníkmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského v Bratislave (Rudolf Janik, Peter Strmeň, Imrich Szarka) a absolventom FMFI UK pôsobiacim v GSI Darmstadt Andrejom Procházkom, pracovala pod vedením prof. Branislava Sitára.
     Slovenskí fyzici pre spektrometer FRS vyvinuli a prevádzkovali nové, veľmi presné detektory TPC, ktoré výrazne zvýšili presnosť tohto zariadenia. Tým prispeli k významnému objavu nových izotopov vzácnych prvkov, ako je platina alebo osmium.
     Objav nových izotopov má veľký význam pre jadrovú astrofyziku, kde pomôže pri objasnení vzniku prvkov pri výbuchoch hviezd vo vesmíre a aj pri vývoji nových zdrojov energie - reaktorov, v ktorých sa izotop uránu 238 štiepi rýchlymi neutrónmi. Významným prínosom nových reaktorov môže byť energetické využitie terajšieho jadrového odpadu a jeho recyklácia na podstatne menej nebezpečný materiál.

Bratislava 13. december 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku