Na ministerstve zasadal Riadiaci výbor k Národnému futbalovému štadiónu

08.09.2015
     Úplne prvé stretnutie má za sebou pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera riadiaci výbor k Národnému futbalovému štadiónu. Takzvaný „kick off meeting“ oficiálne zosumarizoval doterajšie aktivity a zároveň potvrdil ďalšie kroky, ktoré sú teraz v pláne.
     Najbližším kľúčovým dátumom je 20. september 2015, do kedy musí mať odborný poradca, firma KPMG, pripravenú prvotnú analýzu možností prevzatia projektu NFŠ štátom. Ak bude analýza schválená riadiacim výborom (21. 9. 2015), poputuje na zasadnutie Vlády SR.  Tam sa rozhodne o ďalšom postupe.
     Odborný poradca, spoločnosť KPMG, v týchto dňoch spracováva finálnu hĺbkovú správu audítora (due diligence), ďalej bude posudzovať možnosti hospodárenia a odporúčaný finančný model v tzv. štúdii uskutočniteľnosti (feasibility study) spolu s detailným projektovým zámerom. V ňom zanalyzuje predpokladané finančné a komerčné dopady navrhovanej realizácie projektu NFŠ.
     Riadiaci výbor dnes taktiež vymenoval dvoch svojich členov do komisie, ktorá bude vyhodnocovať ponuky vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Výstavba športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión“. Jedná sa o obstarávanie, ktoré pred časom vyhlásila akciová spoločnosť NFŠ a prostredníctvom tejto nominácie bude zabezpečený dohľad štátu nad  vyhodnocovaním tohto obstarávania.
 
Členmi Riadiaceho výboru sú:
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR JURAJ DRAXLER
- Generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR EVA BIZOŇOVÁ
- Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR LADISLAV ČAMBAL
- Generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR RADOVAN MAJERSKÝ
- Riaditeľ projektovej kancelárie MŠVVaŠ SR MAREK REPA
- Prezident  Slovenského futbalového zväzu JÁN KOVÁČIK
- Riaditeľ magistrátu mesta Bratislava MARTIN MARUŠKA
- Starosta mestskej časti  Bratislava IV RUDOLF KUSÝ
- Podpredseda výkonného výboru UEFA pre štadióny a bezpečnosť FRANTIŠEK LAURINEC
- Zástupca odborného poradcu KPMG PETER BORÁK
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku