Na ministerstve školstva odštartoval unikátny stážový program

15.11.2016
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s platformou vzdelávania o politike Youth Politics Education (YPE) v októbri spustilo historicky prvý a unikátny stážový program s názvom Talent vo verejnej správe.
     Cieľom programu je zvýšiť atraktivitu verejného sektora motivovaním kvalitných mladých ľudí pre prácu v štruktúrach verejnej správy na Slovensku. Program sa preto zameriava najmä na podporu talentu vysokoškolských študentov, ktorí sa vzdelávajú v Akadémii YPE s cieľom ďalšieho napredovania vo verejnej správe na Slovensku.
     „Program Talent vo verejnej správe považujem za historicky prvý krok ku formovaniu profesionálnej verejnej správy s mladými ľudmi. Unikátnosť programu je práve v kombinácii vzdelávania študentov v Akadémii dobrej politiky YPE a ich práci na stáži na ministerstve školstva. Je skvelé, že stáž je aj finančne ohodnotená zo strany ministerstva. Som nesmierne rada, že práve Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo priestor pre tento pilotný ročník programu,“ povedala zakladeľka YPE Andrea Tittelová.
     Doba trvania programu sú 3 mesiace, od študenta sa pritom očakáva schopnosť analyticky a kriticky myslieť, orientovať sa v agende rezortu a schopnosť tvoriť analyticko-štatistické výstupy. Organizácia YPE študentovi zároveň vďaka svojmu programu Akadémia dobrej politiky poskytne mentoring a odbornú prípravu.
     Unikátny program začal spoločným stretnutím ministra školstva Petra Plavčana a poslankyňou Veronikou Remišovou a šéfkou Youth Politics Education Andreou Tittelovou v júni 2016, kde padol nápad vytvoriť kvalitnú jednotku stážistov a rozvoja ľudí vo verejnej správe.
     Program oficiálne odštartoval v septembri, prví študenti začali v rámci neho stážovať už v októbri. Momentálne takto vďaka platforme YPE pôsobí v rezorte trojica študentov, a to v Sekcii štrukturálnych fondov EÚ a v Sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku