Na ministerstve sa rokovalo o ZŠ na Veternicovej ulici v Bratislave

17.06.2016
     Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marian Galan v zastúpení ministra školstva prijal zástupcov Rady školy zo ZŠ na Veternicovej ul. v Bratislave, OZ Veternica  a zástupcu učiteľov.
     Predložili mu svoje výhrady voči vyradeniu školy zo siete škôl a školských zariadení a apelovali na spravodlivé vyriešenie problému. Generálny riaditeľ si vypočul ich argumenty a ubezpečil ich, že ministerstvo školstva sa predmetnou vecou podrobne zaoberá. 
     Správne konanie vo veci vyradenia ZŠ nebolo ukončené, účastník konania (zriaďovateľ školy) bol vyzvaný na doplnenie podania. Z uvedeného dôvodu nie je preto možné poskytnúť ďalšie informácie.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku