Múzeum špeciálneho školstva v Levoči oslávi 20. výročie vzniku

09.11.2010

     Už 20 rokov predstavuje širokej verejnosti dejiny i súčasnosť špeciálneho školstva na Slovensku Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Pri tejto príležitosti sa 10. novembra 2010 uskutoční v priestoroch múzea  vernisáž výstavy Pre dobro človeka
     Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude aj odborný seminár pre špeciálnych pedagógov regiónu Spiš, na ktorom sa bude hovoriť na tému kriminalita a záškoláctvo u maloletých  a mladistvých, ako aj o problematike a možnostiach riešenia špecifických porúch učenia, koncentrácie, pozornosti a správania v školskej praxi. Výstava potrvá do 31. decembra 2010.
    Múzeum špeciálneho školstva v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Otvorené bolo 16. novembra 1990. Organizačne patrí pod Ústav informácii a prognóz školstva  v Bratislave, priamo riadenú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku a v rámci Európy má rovnocenných partnerov len nemeckom Frankfurte, španielskom Madride, Prahe a Brne. Viac informácií tu.

Miesto a čas: 10. november 2010, o 9.00 hod, v priestoroch Múzea špeciálneho školstva na Námestí Majstra Pavla 28, Levoča

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku