Múzeum školstva a pedagogiky spustilo novú internetovú stránku

04.11.2011

     Predstavenie expozícií a zaujímavých exponátov, ponuky pre školy i širokú verejnosť, ako aj informácie o najnovších aktivitách môžete nájsť na novej internetovej stránke Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave - www.msap.sk.
     Múzeum bolo založené v roku 1970 a je jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Organizačne patrí pod Ústav informácií a prognóz školstva, rozpočtovú organizáciu MŠVVaŠ SR. Jeho úlohou je dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území.  Vo fondoch múzea sa nachádza takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. - 20. storočia.

Bratislava 4. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku