Múzeum školstva a pedagogiky pripravilo výstavu k výročiu SNP

22.08.2014

     Triedu ľudovej školy zo 40. rokov minulého storočia, film o  židovskom učiteľovi a účastníkovi SNP Alexandrovi Bachnárovi a množstvo dobových materiálov a predmetov ponúka nová výstava Múzea školstva a pedagogiky. Nesie názov Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní a širokej verejnosti predstavuje činnosť pedagógov počas tejto významnej etapy našich dejín. „Vítam každú popularizáciu takej významnej udalosti, akou bolo SNP. V rezorte školstva urobíme všetko pre to, aby každý žiak a študent vedel nielen kedy povstanie vypuklo, ale aj čo bolo jeho podstatou,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. 
     Slávnostná vernisáž sa uskutoční v pondelok 25. augusta 2014 o 10.00 hod. v priestoroch múzea na Hálovej ulici v Petržalke. Rezort školstva bude na podujatí zastupovať štátny tajomník Vladimír Kováčik. Pre verejnosť bude otvorená od 26. augusta 2014 do 13. novembra  2015.
     Múzeum súčasne pripravilo okrem publikácie k výstave aj vzdelávacie programy pre školy, sprievodné programy, prednášky a besedy. Výstava vznikla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave, Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Zväzom protifašistických bojovníkov a ďalšími inštitúciami.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku