MŠVVaŠ SR zverejnilo Pravidelné hodnotenie OP Vzdelávanie

09.03.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie (OPV) zverejnilo na svojom webovom sídle Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie za rok 2011. Materiál sa venuje štyrom oblastiam implementácie OPV, ktorými sú:

1. Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie OPV,
2. Vyhodnotenie systému riadenia OPV,
3. Vyhodnotenie systému monitorovania a monitorovacích ukazovateľov a
4. Vyhodnotenie oblasti informovania a publicity OPV.

Bratislava 9. marec 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku