MPC zorganizovalo medzinárodnú konferenciu o rozvoji čitateľskej gramotnosti v školách

10.12.2014
     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre zrealizovalo dňa 9. decembra 2014 medzinárodnú konferenciu zameranú na možnosti implementácie čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu všetkých predmetov pod vedením školy. Diskutovať na tému prišlo viac ako sedemdesiat riaditeľov škôl Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.
    Zamyslenie sa nad stratégiou rozvíjania čitateľskej gramotnosti v škole, tak aby bola vnímaná ako súčasť kultúry školy, a zdôraznenie funkcie vedenia školy v tomto smere – to boli hlavné ciele medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie. „Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, ako aj začleňovaní prvkov každodenného života do obsahu vzdelávania zohráva významnú úlohu práve škola“, hovorila o význame podujatia Mária Nogová, riaditeľka regionálneho pracoviska MPC v Bratislave.
     Desiatky riaditeľov škôl predstavili v diskusii svoje skúsenosti z praxe so začleňovaním čitateľskej gramotnosti do predmetov, ako aj príklady, ktoré vedú k zlepšeniu koncentrácie pri čítaní i samotnej techniky čítania. Účastníkov konferencie zaujalo najmä vystúpenie hosťa - pedagóga Fernanda Antolina Moralesa zo Španielska, v súčasnosti hosťujúceho na Gymnáziu Párovská v Nitre. Žiaci by podľa neho mali čítať čokoľvek, čo ich zaujíma, či je to Harry Potter alebo Hamlet.
      „Aj komiks je často kritizovaný, pretože používa metaforický jazyk. Deti nerozumejú dvojzmyslom, kontextu, ale dôležité je naučiť žiakov otvoriť myseľ, aby čítali. Je dôležité, aby sme získali pre knihu žiaka, ktorý doteraz nečítal vôbec, ako sa zameriavať len na toho, kto povedzme prečítal desať kníh, a mal by prečítal pätnásť kníh“, hovorí Fernando Antolina Morales.
     V rámci medzinárodného testovania PISA je síce Španielsko pod priemerom Európskej únie, ale v rebríčku stojí o niečo vyššie ako Slovensko. Na školách sa masívne otvárajú knižnice, ktoré sú miestom stretávania žiakov po vyučovaní. Tam ich oslovujú nielen knihy, ale aj vyspelé technológie.
     „Technológie nás nútia vytvárať iné úlohy či cvičenia ako v minulosti. Napríklad, ak by mal vtedy žiak úlohu nájsť hlavné myšlienky Dona Quichota, predpokladalo to konkrétnu knihu prečítať. Dnes si žiak úlohu vypracuje cez prehliadač niekoľkými kliknutiami.“ dodáva Fernando Antolina Morales.
     Podnetom na zorganizovanie konferencie bol nielen obraz prezentovaný v médiách, že na Slovensku sa o tejto téme málo diskutuje, ale i informácie zo správ Štátnej školskej inšpekcie. Z prieskumu, ktorý sledoval v školách podmienky na realizáciu čitateľskej gramotnosti, vyplynulo, že školy mali najväčší problém s vypracovaním vlastnej stratégie a zadefinovaním konkrétnych cieľov rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Foto: MPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku