MPC začalo školiť učiteľov vo využívaní tabletov pri výúčbe

27.02.2015
     Od dnes sa vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) realizujú školenia „Manažment tabletovej učebne“.
     Učiteľov oboznamujú, ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií.

Foto: MPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku