MPC vo farbách

10.06.2016
     Keď vstúpite do Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave, privítajú vás vystavené diela aj dielka najmladších umelcov Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON.
     MPC opäť podporilo aktivity, ktoré sú zamerané na prezentáciu mladých talentov, na rozvoj ich fantázie, predstavivosti a schopnosti výtvarne vyjadriť svoje pocity. Na vernisáž, ktorá sa konala 6. júna v MPC prišlo mnoho obdivovateľov detských prác, samotní vystavujúci autori – deti aj s rodičmi a ďalší dospelí. 
     Vernisáž sprevádzal zaujímavý program i rozprávkové melódie z flauty. Krátke poučné animované filmy predstavili žiaci Šimon Opálka, Silvester Švec, Monika Satková a Laura Felicita Kováčová.  Tieto boli vytvorené v spolupráci s ich pedagógom Jurajom Strelcom.
     Aktuálne je v budove Metodicko-pedagogického centra rozmiestnených približne 300 prác. „Všetky práce sú výborné a ich výber bol skutočne náročný,“ vyjadrila sa Alexandra Puchovská, riaditeľka LADON-u, ktorá je s výstavou veľmi spokojná. V ateliéri sa zdokonaľujú nielen najmenšie deti v predškolskom veku, ale i dospelí. Aj tí majú so svojimi dielami zastúpenie na poslednej výstave v tomto školskom roku.
     Vystavené diela sú tvorené spontánnou výtvarnou činnosťou základnými i menej bežnými výtvarnými technikami, ako sú kresba, maľba, grafika či lynority. Výstava potrvá do 30. júna na Ševčenkovej ulici 11 v priestoroch MPC. MPC spolupracuje so SZUŠ Výtvarný ateliér LADON už tri roky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku