MPC súčasťou Letnej univerzity Móra Jókaiho

14.07.2016
     Od rétoriky až po výtvarnú výchovu. Na jubilejnú XXV. Letnú univerzitu Móra Jókaiho tieto témy prilákali vyše 400 učiteľov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Akciu v Komárne organizuje Zväz maďarských pedagógov na Slovensku v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.
     Univerzita sa každoročne teší  obľube, o čom hovorí i vysoký počet účastníkov z celého Slovenska. Podujatie pravidelne navštevujú i maďarskí pedagógovia z viacerých štátov a maďarských komunít. Učitelia absolvujú vzdelávacie aktivity Rétorika v učiteľskej praxi, Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským, Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole či Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese.
     Letná univerzita Móra Jókaiho každoročne ponúka kvalitné akreditované vzdelávacie aktivity, ako aj kultúrne a spoločenské podujatia v rámci celého týždňa. „Letná univerzita sa organizačne aj obsahovo tak rozvinula, že učiteľom vyučujúcich na školách s vyučujúcim jazykom maďarským z celého Slovenska ponúka rôznorodé vzdelávacie aktivity, ako aj programy, na ktoré sa už tešíme celý rok,“ s nadšením povedala Zsuzsanna Csintala, zástupkyňa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa v Komárne.
    Prednášky sú takisto aj v Rimavskej Sobote, na Letnej univerzite Františka II. Rákociho.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku