MPC ponúka vzdelávanie pre učiteľov angličtiny

25.02.2015
     Celkovo 3 000 učiteľov anglického jazyka na základných školách môže absolvovať vzdelávanie zamerané na zatraktívnenie výučby tohto cudzieho jazyka. Metodicko-pedagogické centrum pre nich pripravilo projekt s názvom Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách.
     Zapojení učitelia získajú okrem nových vedomostí aj moderné didaktické prostriedky a možnosť využiť ponuku na individuálne poradenstvo priamo v školách. Termín na podanie prihlášky je do 1. marca 2015. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.englishone.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku