MPC obstará kancelárske potreby aj pre päť národných projektov

26.01.2015
     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) vyhlasuje verejné obstarávanie na kancelárske potreby. Tovary dostanú všetky jeho pracoviská, tri regionálne a šesť detašovaných, a sú určené aj pre všetky kancelárie národných projektov, ktoré Metodicko-pedagogické centrum implementuje.
     Predmetom súťaže je dodávka kancelárskych potrieb a najmä kancelárskeho papiera pre potreby MPC, vrátane všetkých národných projektov. V rámci zákazky kancelárskych potrieb bude MPC obstarávať aj obálky, CD, DVD, zvýrazňovače, popisovače, korekčné rolery, lepidlá, zošívačky, dierovačky, spony, zakladače pre archiváciu, euroobaly, kancelárske potreby s potlačou a pod.
     „Ide o nadlimitnú zákazkus predpokladaná hodnota 763 319 eur bez DPH, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania 28. januára 2015,“ povedal generálny riaditeľ MPC Peter Dubovan.
     Vysúťažené tovary bude MPC využívať na pokrytie administratívnych potrieb spojených s prevádzkou všetkých pracovísk MPC a potrieb spojených s implementáciou národných projektov. Pracoviská  MPC vrátane národných projektov budú kancelárske potreby spotrebovávať počas doby dvoch rokov.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku