Mnohí Slováci žijúci v zahraničí majú prístup ku vzdelaniu vo svojom rodnom jazyku

12.10.2012

     Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Ukrajina - v týchto šiestich krajinách sa vzdelávajú deti našich krajanov v slovenských národnostných školách, resp. v školách s výučbou slovenského jazyka.
    
Vyplýva to zo Správy o stave vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí a o postavení slovakistiky na univerzitných pracoviskách, kde pôsobia vyslaní lektori slovenského jazyka a literatúry. Z tejto správy vyplýva, že najviac žiakov sa v slovenskom jazyku vzdeláva na základných školách v Maďarsku (3 600) a Srbsku (3 062), nasleduje za nimi Rumunsko (494) a Poľsko (153).
    „Aj keď záujem o vzdelávanie v slovenskom jazyku prejavujú krajania i v ďalších európskych štátoch, väčšinou je realizované na princípe dobrovoľnosti vo víkendových školách, jazykových krúžkoch či prostredníctvom krajanských organizácií. Ide o také destinácie, ktoré boli pred rokom 1989 cieľom emigračnej vlny (USA, Argentína, Kanada, Austrália), ale aj krajiny, kde po roku 1989 odišiel vyšší počet Slovákov z dôvodu pracovných príležitostí (Írsko, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko)," konkretizuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  
     Podľa jeho slov rezort školstva v záujme zachovania kultúrnej identity slovenskej menšiny žijúcej v zahraničí podporuje výučbu slovenského jazyka aj vysielaním učiteľov na základné a stredné školy, a to na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd medzi ministerstvami oboch krajín. V školskom roku 2011/2012 pôsobilo na týchto školách 12 učiteľov slovenského jazyka, konkrétne v Maďarsku (4), Rumunsku (2), Ukrajine (5) a vo Francúzsku (1).
      Správa o stave vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí a o postavení slovakistiky na univerzitných pracoviskách informuje aj o výučbe slovenského jazyka na vysokých školách v zahraničí a lektorátoch slovenského jazyka a kultúry, na ktorých pôsobia pedagógovia vysielaní a financovaní MŠVVaŠ SR.
      V akademickom roku 2011/2012 prednášalo na univerzitách a inštitútoch v zahraničí celkom 23 lektorov slovenského jazyka a kultúry v 15 krajinách sveta. Slovenčina sa na jednotlivých univerzitách v zahraničí študuje jednak v rámci slovakistiky (ako odborové štúdium) alebo ako cudzí jazyk, ale aj  v rámci interdisciplinárnych štúdií - slavistika. Najdlhšiu tradíciu výučby slovakistiky, vyše 60-ročnú, má univerzita v Segedíne, Bukurešti, Ľubľane a Budapešti. Celkový počet študentov študujúcich slovenčinu v zahraničí (v rôznych formách, úrovniach, stupňoch) je 1191.  

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku