Mladí talentovaní Slováci prezentujú svoje zručnosti na EuroSkills

03.10.2014
      Takmer 400 účastníkov z viac ako 27 krajín preukazuje svoje profesionálne a odborné zručnosti i talent na súťaži EuroSkills. Slovensko na nej od dnešného dňa až do soboty 4. októbra 2014 zastupujú talentovaní študenti z Bratislavy, Levíc, Michaloviec, Považskej Bystrice, Nových Zámkov, Prešova, Piešťan i Rakovíc.
      Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovala desať mladých súťažiacich v siedmich profesiách na celoeurópsku súťaž zručností mladých ľudí EuroSkills. Tá sa koná každé dva roky, tento rok súťažiacich hostí francúzske Lille.
      Slovenskú reprezentáciu na EuroSkills 2014 tvoria v jednotlivých odboroch títo šikovní mladí ľudia - v odbore mechatronika Kováč Ondrej a Staňa Jakub z SPŠ Levice, v odbore elektrotechnika Hyčko Martin z SPŠE Bratislava a Lassak Adam z SOŠ technická Michalovce, v odbore grafický dizajnér Jahôdka Daniel a v odbore webový dizajnér Adamčík Andrej obaja z Gymnázia Považská Bystrica, v odbore čašník Kovácsová Karin z Hotelovej akadémie Nové Zámky, v odbore kuchár Švec Róbert z SOŠ Prešov a v odbore florista Barčová Jana z SOŠ Rakovice a Máriássy Evelyn z SOŠ záhradníckej Piešťany. 
     V posledných rokoch sledujeme na Slovensku pokles záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu zo strany žiakov základných škôl ako potenciálnych žiakov stredných odborných škôl a budúcich stredne kvalifikovaných pracovníkov, ale i rodičov a celej spoločnosti. Súčasná ekonomická situácia i trh práce a zamestnávatelia nám však potvrdzujú, že ich je v praxi značný nedostatok.   
     „Cieľom súťaže EuroSkills, ale i národných súťaží Skills Slovakia, je zvýšiť povedomie o dôležitosti odborných zručností, podporovať a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu a poukázať na ich dôležitosť pre ekonomiky EÚ a spoločnosť ako takú“, hovorí o význame projektu minister školstva Peter Pellegrini. 
     EuroSkills taktiež vytvára možnosť pre výmenu znalostí a skúseností o inováciách a metódach v odbornom vzdelávaní a otvára priestor pre možnosti novej spolupráce na rôznych úrovniach. 
     Prípravu súťažiacich na EuroSkills prevzali školy, zamestnávatelia z praxe a zanietení učitelia a odborníci. Delegáti do slovenskej reprezentácie boli vybraní na základe víťazstva v národných súťažiach Skills Slovakia, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na Slovensku a ich cieľom je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy vo viacerých profesiách, napr. kuchár, čašník, aranžér kvetín, mechatronik, elektrotechnik a od roku 2013 aj v odboroch webový a grafický dizajn.  
     EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu nielen prostredníctvom súťaží v odborných zručnostiach, ale aj prostredníctvom ukážky excelentnosti mladých ľudí v ich profesiách. Súťaž je určená pre mladých ľudí vo veku 17 až 25 rokov.
     Účasť slovenskej delegácie na súťažiach EuroSkills je finančne podporená z prostriedkov ŠIOV, ktorý je zároveň zodpovedný za organizovanie národných súťaží Skills Slovakia a účasť Slovenska na EuroSkills.
      Finančnú stránku samotnej súťaže EuroSkills zabezpečuje krajina organizátora súťaže s podporou ministerstva školstva, práce a hospodárstva danej krajiny, ako aj mnohých sponzorov.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku