Mladí biológovia pôjdu reprezentovať na medzinárodné olympiády

25.04.2016
     Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády spoznal svojich víťazov v projektovej aj teoreticko-praktickej časti. Žiaci slovenských škôl si svoje vedomosti a zručnosti porovnali v celoštátnych kolách v dňoch 20. – 24. apríla v Bratislave. Jedenásť najlepších zabojuje o miestenku na olympiádu vo Vietname.
     V projektovej časti celoštátneho kola Biologickej olympiády spolu súťažilo 42 žiačok a žiakov rozdelených do troch kategórií. V kategórii A bola najúspešnejšia Adriana Hološková z Gymnázia na Jablonskej ulici v Myjave, druhé miesto obsadila Jana Čorňáková z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove a bronz získal Ondrej Hnatko z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.
     Kategóriu B ovládli chlapci – zlato získal Samuel Smoter z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, striebro putovalo do rúk Ivana Petroviča z Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi a z bronzu sa tešil Filip Bomboš z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.
     V kategórii C zažiaril Matej Zámečník zo Základnej školy na Školskej ulici v Spišskom Bystrom, ktorého projekt predsedníčka Slovenskej komisie Biologickej olympiády prirovnala k diplomovej práci vysokoškoláka. „Na olympiády chodím už od štvrtého ročníka, na celoštátnom kole som už štvrtý raz. Minulý rok som získal striebro, takže toto je moja druhá medaila,“ hovorí deviatak. Druhú priečku obsadila Arianna Anna Potočárová zo Základnej školy v Skalitom, tretie miesto získala Mária Iviczeová zo Základnej školy J. Murgaša v Šali.
BO2016_2     V projektovej časti boli udelené aj tri ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. – za kategóriu A cenu získal Filip Korim z Gymnázia sv. Košických mučeníkov v Košiciach, za kategóriu B Filip Fábik z Gymnázia na Jesenského ulici v Kysuckom Novom Meste a za kategóriu C Jakub Spurný zo Základnej školy NARNIA v Bratislave.
    V teoreticko-praktickej časti celoštátneho kola Biologickej olympiády spolu súťažilo 43 žiačok a žiakov rozdelených do dvoch kategórií. V A kategórii zvíťazil Oliver Pitoňák zo Spojenej školy D. Tatarku v Poprade, druhú priečku obsadila Liliana Tušková z Gymnázia J. Fándlyho v Šali a na tretie miesto sa prebojoval Jozef Krutel z Gymnázia J. Chalupku v Brezne.
     „Na celoštátnom kole Biologickej olympiády som tretíkrát. Dvakrát som bola na treťom mieste, teraz som na druhom. Minulý rok som bola aj na Medzinárodnej biologickej olympiáde v Dánsku, kde som získala bronzovú medailu. Praktické úlohy na medzinárodnej olympiáde boli náročné na čas, testy sa mi zdali primerané. Boli ťažké, ale dali sa zvládnuť,“ priznala Liliana, ktorá aj tento rok zabojuje o miesto v tíme smerujúcom na Medzinárodnú biologickú olympiádu do Vietnamu.
     V kategórii B bol najúspešnejší Dominik Kopčak z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, striebro získala Martina Orvošová z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch a bronz si domov odniesla Lenka Hanková z Gymnázia na Ulici 17. novembra v Topoľčanoch.
     Aj v teoreticko-praktickej časti boli udelené ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. – za kategóriu A cenu získal Oliver Pitoňák zo Spojenej školy D. Tatarku v Poprade a za kategóriu B Adam Turňa z Gymnázia na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom.
      „Niektorí žiaci sú veľmi iniciatívni a snažia sa hľadať možnosti osloviť odborníkov, ktorí by im pomohli pri metodológii práce, ktorá je veľmi dôležitá. Zároveň dnes majú prístup k množstvu informácií aj na internete – nielen ku komerčným, ale najmä k odborným zdrojom,“ hovorí na margo zvyšujúcej sa úrovne žiakov predsedníčka Slovenskej komisie Biologickej olympiády, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. Jedným dychom dodáva, že naši žiaci sú veľmi silní aj v medzinárodnej konkurencii: „Svedčia o tom najmä naše úspechy z medzinárodných súťaží. V Gruzínsku sme na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov získali tento rok dve strieborné medaily.“
     Na budúcoročnú Medzinárodnú olympiádu mladých výskumníkov boli v projektovej časti vybraní Jana ČorňákováSamuel Smoter. Na Medzinárodnú biologickú olympiádu, ktorá sa tento rok koná vo Vietname, sa bude pripravovať prvá trojica z kategórie B a prvá osmička z kategórie A teoreticko-praktickej časti.
     Organizátorom celoštátneho kola Biologickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku