Minsterstvo školstva posiela UPJŠ v Košiciach pomoc v podobe dotácie

14.12.2016
     Dotáciu vo výške 800 tisíc eur sa rozhodol poskytnúť rezort školstva Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na čiastočné odstránenie následkov piatkového požiaru, ktorý zachvátil budovu Prírodovedeckej fakulty. Minister Peter Plavčan sa bezprostredne po vypuknutí požiaru informoval o vzniknutej situácii a deklaroval svoj záujem pomôcť univerzite pri jej riešení. Výsledkom je rozhodnutie o poskytnutí dotácie, z ktorej je 500 tisíc eur určených na bežné výdavky a 300 tisíc eur na kapitálové výdavky (veľké rekonštrukčné práce).

     Požiarom a vodou boli v budove Prírodovedeckej fakulty poškodené štyri posluchárne, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií, všetky kancelárskej priestory, ako aj výpočtová technika a rôzne prístroje a technológie využívané na výučbu a vedecko-výskumné účely. Predbežný odhad škody sa blíži k sume 3 mil. eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku