Ministri schválili novely zákonov o športe a o pôžičkovom fonde

21.09.2016
     Hneď dva zákony a jedno nariadenie vlády z dielne rezortu školstva schválila dnes vláda na svojom rokovaní v Bratislave. Novela zákona o športe upravuje a spresňuje niektoré nejasnosti, novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania by mala stabilizovať fond do budúcna a nariadenie vlády upravuje metodiku na výpočet príspevku pre uznané športy.
     Novelou zákona o športe, ktorý platí od 1. januára 2016, reaguje ministerstvo školstva na niektoré nejasnosti a praktické problémy, ktoré sa objavili pri aplikácii zákona. Úpravy sa týkajú najmä statusu športových odborníkov ako podnikateľov, zrovnoprávnenia povinnosti športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu, uznávania národných športových organizácií a určenia účelu použitia verejných prostriedkov na športovú činnosť s dôrazom na financovanie športových klubov a športovcov.
     Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania má za cieľ upraviť systém poskytovania zvýhodnených pôžičiek vysokoškolských študentom a pedagógom na základe podnetov z praxe, ako aj stabilizovať fond v dlhodobom horizonte v oblasti finančných zdrojov. V záujme zvyšovania objemu poskytovaných pôžičiek dôjde k úprave úrokovej sadzby, ktoré súčasne vytvorí podmienky na získanie väčšieho množstva finančných prostriedkov z externých zdrojov.
     Návrh nariadenia vlády SR o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017 rezort školstva predkladá v súlade so zákonom o športe. Materiál rieši vzorce, na základe ktorých je možné pre konkrétny športový zväz vypočítať podiel športu a následne aj výšku príspevku uznanému športu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku