Ministerstvo školstva vyvodilo ďalšiu personálnu zodpovednosť

07.03.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s vážnymi podozreniami z profesionálnych zlyhaní vyvodilo sériu personálnych výmen.
     Najskôr, v decembri 2012, bola vyvodená personálna zodpovednosť voči niekdajšej generálnej riaditeľke agentúry ASFEU. Následne bol zrušený pracovný pomer so zamestnankyňou, ktorá zabezpečovala nákupy tovarov. Na pokyn ministra Dušana Čaploviča bola v priebehu februára zrealizovaná vnútorná kontrola v rámci vozového parku, ktorý odkryl závažné zistenia. Vedúci služobného úradu rezortu školstva Ivan Stankovský v tejto súvislosti ukončil spoluprácu ministerstva s ďalšími dvoma dlhoročnými zamestnancami, ktorí spravovali vozový park rezortu. Podľa jeho slov išlo o profesionálne zlyhania, ktoré si v práci nemôžu dovoliť noví zamestnanci, a nieto ešte dlhoroční pracovníci, ktorí svoje pozície zastávali za predchádzajúcich vedení ministerstva. Jeden z týchto zamestnancov bol v pracovnom pomere od roku 1993 a ďalší od roku 1995.
     Rezort školstva preto bude pokračovať v hĺbkovom audite vozového parku v súvislosti s jeho správou a servisnými službami. V tejto súvislosti preto nevylučujeme ani trestnoprávnu dohru.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku