Ministerstvo školstva vyhlásilo verejné obstarávanie na učebnicu Prvouky

12.04.2019
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v týchto dňoch pristupuje k zabezpečeniu možnosti výberu učebnice Prvouky pre žiakov druhého ročníka ZŠ. Je to jeden z ďalších krokov postupného otvárania trhu s učebnicami.
      Kým v minulom roku rezort školstva poskytol školám príspevok na učebnice Prvouky, do budúcnosti chce školám zabezpečiť a uhradiť učebnicu podľa ich výberu. Zámerom ministerstva je dať školám na výber z čo najväčšieho počtu učebníc.
     Predmetom zákazky je dodanie učebníc Prvouky pre 2.ročník základných škôl v tlačenej a elektronickej podobe a metodickej príručky v elektronickej podobe, vrátane poskytnutia licencie, a to na základe rámcovej dohody. Predpokladaný rozsah rámcovej dohody je dodávka učebníc pre celý populačný ročník, keďže ide o pracovný typ učebnice.
     Rezort školstva má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi a následne si školy cez Edičný portál vyberú učebnicu, ktorá najviac zodpovedá ich potrebám. Tú dostanú školy na základe ich objednávky bezplatne.
     Do verejného obstarávania sa môžu zapojiť aj vydavatelia, ktorí ešte nemajú hotové učebnice. Ministerstvo môže uzavrieť zmluvu aj s takýmto dodávateľom. Dodávateľ je potom povinný podať žiadosť o vydanie schvaľovacej doložky k učebnici do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

     Ministerstvo školstva týmto krokom napĺňa programové vyhlásenie, v ktorom sa vláda SR zaviazala zefektívniť proces zabezpečovania učebníc a ďalších učebných zdrojov, vrátane verejných licencií a postupne umožniť školám výber z viacerých druhov učebníc. Zároveň plní úlohy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, medzi ktoré patrí aj umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne tituly.

Ilustračné foto

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku