Ministerstvo školstva sa pridalo k podpore boja proti korupcii

21.07.2011

     Od dnešného dňa do 28. júla 2011 spúšťa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) testovaciu prevádzku protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk. Počas skúšobného týždňa bude rezort sledovať a odstraňovať prípadné nedostatky komunikácie s občanmi. Od 29. júla 2011 bude linka už v stálej prevádzke.
     Zriadením e-mailovej adresy eduoko@minedu.sk a samostatného webového formuláru sa MŠVVaŠ SR pripojilo k ďalším rezortom na podporu boja proti korupcii. Cez obidva komunikačné kanály môžu občania zasielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.
     Ministerstvo chce týmto krokom prispieť k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády SR, ktorá zaradila boj proti korupcii medzi svoje priority.  

Bratislava 21. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku