Ministerstvo školstva predáva budovy

05.08.2015
     V rámci reorganizácie nehnuteľných aktív vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nehnuteľnosti určené na predaj. Spolu osem budov bolo stiahnutých z priamo riadených organizácií rezortu a prešlo ponukovým konaním v rámci štátnych organizácii. V tejto fáze však o ne nikto neprejavil záujem a preto budú ponúknuté prostredníctvom Registra prebytočného majetku štátu.
     Nehnuteľnosti majú hodnotu stanovenú znaleckými posudkami na 2 483 800 €, pričom u jednej z nich už muselo prísť k zníženiu ceny o 10 % (nakoľko na 1. výzvu na zaslanie cenovej ponuky v registri prebytočného majetku štátu nikto nereagoval a podľa Zákona o správe majetku štátu bude výzva opakovaná s cenou zníženou o 10 %).
     Po presťahovaní časti úradu (v priebehu mesiaca august) a realizácií ďalších optimalizačných opatrení budú vyhlásené za prebytočné ďalšie nehnuteľnosti.
 
Foto: Budova na Budyšínskej ulici v Bratislave

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku