Ministerstvo školstva opäť podporí projekty uľahčujúce vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

23.05.2019
     Sumu 150 000 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty zamerané na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením a v špeciálnych školách.
     Maximálna výška finančného príspevku ministerstva školstva na jeden rozvojový projekt je stanovená na 10 000 eur. Spoluúčasť zo strany žiadateľa je minimálne 5 % z pridelenej sumy. Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
     Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi nájdete na stránke ministerstva školstva http://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku