Ministerstvo školstva dnes spustilo testovaciu prevádzku portálu o absolventoch vysokých škôl

23.09.2011

     S cieľom pokračovať v znižovaní informačnej nerovnosti pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre laickú i odbornú verejnosť internetový portál absolventi.iedu.sk, prostredníctvom ktorého boli dnes zverejnené informácie o príjmoch absolventov 20 verejných vysokých škôl. O podrobnostiach zámeru informoval novinárov na dnešnej tlačovej besede minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.
     V testovacej prevádzke, ktorá potrvá do konca roka 2011, sú spracované údaje o príjmoch absolventov denného štúdia 2. stupňa v akademickom roku 2008/2009 podľa vysokých škôl, fakúlt, skupín a podskupín študijných odborov za rok 2010 a 1. štvrťrok 2011. Na portáli je dostupné aj porovnanie platov s priemerným príjmom v rámci krajov, kde dané vysoké školy sídlia. Pri jeho príprave využilo ministerstvo informácie Centrálneho registra študentov, ktorý prevádzkuje, ako aj údaje z Informačného systému Sociálnej poisťovne.
     Vedenie rezortu začalo so znižovaním informačnej nerovnosti už v minulom roku, a to zverejnením miery nezamestnanosti absolventov vysokých škôl. Chýbajúce informácie na strane študentov i zamestnávateľov totiž považuje za dôsledok toho, že školy nie sú motivované k zvyšovaniu kvality vzdelávania. „Naším záujmom je, aby sa študenti rozhodovali v prostredí, kde je čo najviac dostupných informácií," vysvetlil Eugen Jurzyca.
     Internetový portál bude postupne dopĺňaný o príjmy absolventov bakalárskeho, doktorandského a externého štúdia, ako aj absolventov súkromných vysokých škôl. Okrem toho plánuje rezort zverejniť údaje o miere nezamestnanosti absolventov študijných odborov stredných odborných škôl.
Fotogaléria

Videozáznam z tlačovej konferencie

Bratislava 23. september 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku