Ministerstvo školstva chce zatraktívnením telesnej výchovy rozhýbať deti

25.07.2011

     „Chceme rozpohybovať deti, pretože rastie množstvo civilizačných chorôb u detí a odborníci sa zhodujú na tom, že dobrou prevenciou je pohyb, športovanie," povedal na úvod dnešnej tlačovej konferencie minister školstva, vedy výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Podľa štatistík sa už dlhodobo zvyšujú počty žiakov, ktorých jediným miestom na pohyb je vyučovanie telesnej výchovy, ale aj žiakov, ktorí sú od telocviku oslobodení. Súčasným trendom je nárast počtu školopovinných detí, ktoré cvičia len na hodinách telesnej výchovy, a to z 8 až na 25 percent školákov.
     Keďže najlepšou prevenciou porúch zdravia a obezity detí je pravidelný pohyb, od školského roku 2012/2013 by mali žiaci vo všetkých školách cvičiť na telesnej výchove o hodinu viac než v súčasnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce, aby deti cvičili 3 hodiny týždenne, pričom dôraz sa bude klásť na zážitkovú formu telesnej výchovy. Novinkou bude aj jej povinné hodnotenie, pričom ohľad sa nebude brať len na výkon žiaka, ale hodnotiť sa bude najmä jeho zlepšenie a snaha. „Nejde o to, aby bol o sekundu rýchlejší, ale aby mal radosť z pohybu, naším cieľom je vtiahnuť deti do športových aktivít," vysvetlil Eugen Jurzyca. Viac atraktívnych športov sa plánuje zaviesť do škôl aj pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, pre ktoré chce ministerstvo pripraviť špeciálne programy.
     Okrem zatraktívnenia cvičenia na hodinách telesnej výchovy chce ministerstvo zvýšiť intenzitu pohybových aktivít mimo vyučovania. V tomto smere zvažuje prostredníctvom výzvy finančne podporiť užšiu spoluprácu škôl s národnými športovými zväzmi a športovými klubmi. Zároveň uvažuje o zavedení športových poukazov na rozvoj pohybových aktivít detí.
     Pre učiteľov v súvislosti s týmito zmenami pripravuje rezort školstva potrebné kontinuálne vzdelávanie a elektronické učebnice telesnej výchovy.

Bratislava 25. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku