Ministerstvo chce motivovať žiakov pri výbere učebných a študijných odborov

16.02.2017
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.
   
V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj stavovskými, profesijnými a odborovými organizáciami, preto pripravilo Zoznam študijných odborov  a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
     Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka. Okrem toho školy na takýchto žiakov dostanú o 10% zvýšený normatívny príspevok.  
    Rovnako vypracoval rezort školstva aj  Zoznam študijných odborov  a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Na žiakov študujúcich v týchto odboroch bude normatív o 10% znížený. Návrhy zoznamov boli prerokované Radou vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.
 
http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-15-februar-2017/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku