Ministerská konferencia o inováciách Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy v Nanjingu

11.11.2016
     Prijatie Nanjingskej deklarácie, ktorej hlavným cieľom je vyhlásenie politickej podpory pre rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, bolo najdôležitejším momentom 1. Ministerskej konferencie o inováciách Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy (16SVE).
     Podujatie, ktoré sa konalo tento týždeň v Čínskej ľudovej republike, otvoril riaditeľ kancelárie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Vladimír Kováčik, viceprezident Národného výboru a minister vedy a technológií (MOST) Čínskej ľudovej republiky Wan Gang a tajomník Jiangsu provincie Li Qiang. Súčasťou programu bol aj Inovačný seminár zameraný na podnikanie, ako aj 5. Jiangsu konferencia pre medzinárodný transfer technológií a komercializáciu.
cina3     Vedúci slovenskej delegácie Vladimír Kováčik vyzdvihol vo svojom príhovore vzájomnú spoluprácu Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Zdôraznil, že ústrednými témami slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa stali podpora a rozvoj talentu, presadzovanie tvorby efektívnej politiky vzdelávania a využívania zdrojov. Ďalšou dôležitou témou je podpora výskumníkov začínajúcich svoju kariéru.
     Kľúčové návrhy by mali obsahovať odporúčania na vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj novej generácie európskych výskumníkov, ako aj opatrenia zamerané na rozvoj spolupráce s výskumníkmi z tretích krajín a ich pritiahnutie do Európskeho výskumného priestoru.Únik talentovaných, najmä mladých  výskumníkov je spoločným problémom vo väčšine krajín nášho regiónu. Je preto potrebné podporovať investície do ľudského potenciálu a vytvoriť primerané podmienky, ktoré umožnia výskumníkom rozvinúť dlhodobú vedeckú kariéru a zabezpečia im optimálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku