Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala so zástupcami ŠRVŠ

13.02.2018
     Predstaviteľov Študentskej rady vysokých škôl na čele s jej predsedom Bálintom Lovászom prijala dnes ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Témou stretnutia boli aktuálne otázky súvisiace s legislatívnymi zmenami a sociálnym zabezpečením vysokoškolákov.
     Na rokovaní ministerka Martina Lubyová ponúkla zástupcom ŠRVŠ účasť na príprave zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Rovnako vyjadrila ochotu upraviť ustanovenia zákona o štandardnej dĺžke štúdia tak, aby sa do nej nezapočítavalo obdobia štúdia v rámci zahraničných programov, ako je napr. ERASMUS+. Vysokoškoláci by tak za toto štúdium nemuseli platiť poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Obe strany diskutovali aj o podobe novej Akreditačnej agentúry, ktorá by mala nahradiť súčasnú Akreditačnú komisiu.
     Rokovania sa týkali taktiež nedávno ohláseného plánu na modernizáciu vysokoškolských internátov, na ktorú by len v tomto roku malo byť dodatočne vyčlenených 20 miliónov eur. V tejto veci rezort školstva i ŠRVŠ akceptujú kľúč na prerozdelenie finančných prostriedkov, ktorý navrhla Slovenská rektorská konferencia. Ministerka školstva taktiež vyjadrila podporu súčasnému systému zvýhodnených pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania a podporila potrebu zaoberať sa otázkou jeho dofinancovania aj s využitím iných zdrojov.
     Zástupcovia ŠRVŠ taktiež prezentovali návrh presunúť časť finančných prostriedkov určených na sociálnu podporu študentov na podporu študentských spolkov a organizácií pôsobiacich pri vysokých školách. Podnetom bol okrem iného klesajúci počet vysokoškolských študentov spôsobený slabšími populačnými ročníkmi vstupujúcimi do vysokoškolského vzdelávania a tým aj nižšími nákladmi na sociálne zabezpečenie vysokoškolákov.
     "Uvedomujem si dôležitosť zastupiteľských orgánov študentov a teším sa na ďalšiu spoluprácu so Študentskom radou vysokých škôl," uviedla po stretnutí ministerka Martina Lubyová.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku