Ministerka školstva Martina Lubyová prijala zástupcov odborov na SAV

31.10.2017
     V pondelok 30. októbra 2017 sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo stretnutie ministerky školstva, vedy výskumu a športu Martiny Lubyovej s predstaviteľmi odborových zväzov pôsobiacich na pôde Slovenskej akadémie vied. Za Odborový zväz pracovníkov SAV sa stretnutia zúčastnili predsedníčka D. Illéšová a  podpredseda  A. Rusnák, za Odborový zväz Veda a výskum sa stretnutia zúčastnil predseda R. Heriban.
     Stretnutie sa venovalo pálčivým témam súčasnej situácie slovenskej vedy a výskumu, ako sú otázky tarifných platov vedeckých pracovníkov SAV, ale aj zvýšenia platov v budúcom roku 2018 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
     Diskusia sa nevyhla ani dôležitým témam sociálneho statusu doktorandov a spôsobu financovania programov APVV. Ministerka Martina Lubyová informovala o navýšení rozpočtu APVV o 5,1 milióna EUR na dofinancovanie všeobecnej výzvy 2016 a ďalšie navýšenie o 12 miliónov EUR v roku 2018 na krytie novej všeobecnej výzvy 2017.
     Z diskusie vyplynulo, že s ohľadom na skutočnosť, že SAV má samostatnú rozpočtovú kapitolu, partnerom Predsedníctva SAV v rokovaniach o navýšení mzdových prostriedkov SAV je MF SR. Odborové zväzy informovali o obmedzení prizývania zástupcov odborov na zasadnutia Predsedníctva SAV. Ministerka školstva vyjadrila nádej, že situácia bude doriešená v záujme zvyšovania informovanosti zamestnancov SAV, najmä s ohľadom na blížiacu sa transformáciu SAV na verejnovýskumnú inštitúciu.
     Zástupcovia odborových zväzov na záver poďakovali pani ministerke za prijatie a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca bude naďalej úspešne pokračovať.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku